hidden Heffingskorting.

Heffingskorting.

Dit is de korting op de te betalen loonheffing. Bij een uitkeringsinstantie wordt alleen rekening gehouden met de algemene korting. Daarnaast zijn er nog aanvullende loonheffingskortingen, verschillend naar de persoonlijke situatie. Is er sprake van inkomen betaald door meerdere instanties, dan is het belangrijk er op te letten, dat slechts een instantie rekening houdt met deze korting, anders komt er een navordering van de Belastingdienst. Voor 65-plussers houdt in de regel de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de uitkeringsinstantie van o.a.de AOW, rekening met de loonheffingskorting.